Privacy
Persoonlijke informatie is belangrijk en daarom gaan we hier bij Hoparound.nl vertrouwelijk mee om. We zullen daarom nooit persoonlijke informatie verkopen aan derden. We waarderen namelijk het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen alles in werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen. Hoparound.nl is ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Nu vraag je je wellicht af welke informatie wij ontvangen wanneer je www.hoparound.nl bezoekt, daarom hebben we dit hier kort onder toegelicht.

Toestemming
Door de informatie en de diensten op hoparound.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Waarom verwerken we persoonlijke gegevens?
Op hoparound.nl verwerken we jouw persoonlijke gegevens om verschillende redenen. Om het online gebruiksgemak voor de bezoeker te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van www.hoparound.nl kunnen verbeteren. Denk hierbij aan gebruikersdata zoals: Welke browser je gebruikt om hoparound.nl te bekijken, de tijd waarop je de site bezocht, welke pagina’s je bekeek en hoe voor hoe lang. Dit houden we vervolgens bij in Google Analytics. Ook verwerken we jouw gegevens als je een reactie achterlaat, als je een artikel deelt via social media of bijvoorbeeld om spammers te blokkeren. Hoparound.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 38 maanden of totdat jij een verzoek indient om je gegevens te verwijderen.

Cookies
Hoparound.nl gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die hoparound.nl gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. We gebruiken cookies bijvoorbeeld voor Google Analytics en Social Media. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google Analytics, het IP-adres wordt geheimgehouden en gegevens delen staat uit ook maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Analytics-cookies. Mocht je niet willen we dat we cookies gebruiken, dan kun je dit het beste wijzigen in je browser instellingen.

Reageren op artikelen op hoparound.nl
Wanneer je reageert op een artikel op hoparound.nl is het noodzakelijk enige informatie in te vullen. Denk daarbij aan een e-mailadres en naam. Ook wordt er automatisch een IP-adres meegeleverd. Deze informatie zullen we nooit zomaar beschikbaar stellen of verkopen aan derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van hoparound.nl, heeft hoparound.nl een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze partijen zijn Steido.nl (dit is onze hostingpartij) en Google Analytics. Hoparound.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien je wilt dat we een reactie van jou verwijderen is dit mogelijk, mail daarvoor naar info@hoparound.nl.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens
Hoparound.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouders is dan 16 jaar, we raden ouders daarom aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen zodat ze voorkomen dat zomaar gegevens worden verzameld. Als je ervan overtuigd bent dat we toch persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact op met info@hoparound.nl en dan kunnen we de informatie mogelijk verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen op hoparound.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door hoparound.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die hoparound.nl van jou beschikt in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hoparound.nl.

Links naar andere websites
Op hoparound.nl zijn links naar andere websites te vinden. Wij proberen naar kwalitatieve websites te linken, waarvan we denken dat de inhoud accuraat is. Echter zijn we niet verantwoordelijk voor het gebruiken van deze andere websites en de inhoud die er op te vinden is. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen van deze andere websites.

Hop Around


Op Hop Around vind je inspiratie over diverse reizen en bestemmingen zodat je een onvergetelijke reis kan gaan maken. Of het nu binnen of buiten Europa is, kort of lang; iedere reis moet een fantastische ervaring worden en een mooie herinnering voor later!

Inspiratie

Ieder kwartaal inspiratie ontvangen over toffe reisroutes, fijne accommodaties en handige reistips?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.